חומר מקורי

כוח השנאה של החזית הלאומית - סוסנה אולרArgument, Congress Tel Aviv 2019הזמנה לקרטלים, בריבוי שפות, לקראת כנס נלס דחוף! 2018.12 Nehama Guesser -העבודה הוצגה בג'יאפ כחלק מערבי הכנה לקראת הכנס. הערב שהיה ב-5.1.2019 נשען על 2 מהטקסטים הבסיסיים לקראת הכנס 1: לאקאן, הקדמה למהדורה האנגלית של סמינר 11 2: מילר, הפאס של ההוויה מבעד לדיבור Malka Shein- העבודה הוצגה בג'יאפ כחלק מערבי הכנה לקראת הכנס. הערב שהיה ב-5.1.2019 נשען על 2 מהטקסטים הבסיסיים לקראת הכנס 1: לאקאן, הקדמה למהדורה האנגלית של סמינר 11 2: מילר, הפאס של ההוויה מבעד לדיבורAnat Feld-העבודה הוצגה בג'יאפ כחלק מערבי הכנה לקראת הכנס. הערב שהיה ב-5.1.2019 נשען על 2 מהטקסטים הבסיסיים לקראת הכנס 1: לאקאן, הקדמה למהדורה האנגלית של סמינר 11 2: מילר, הפאס של ההוויה מבעד לדיבורHamutal Shapira- נשען על 2 מהטקסטים הבסיסיים לקראת הכנס 1: לאקאן, הקדמה למהדורה האנגלית של סמינר 11 2: מילר, הפאס של ההוויה מבעד לדיבורלהלן עבודות של נחמה גסר, ענת פריד, מלכה שיין, חמוטל שפירא העבודות הוצגו במסגרת ערב שהתקיים בג'יאפ ב - 5.1.2019, כהכנה לקראת הכנס. הערב נשען על שניים מהטקסטים הבסיסיים לקראת הכנס: 1: לאקאן, הקדמה למהדורה האנגלית של סמינר XI 2: מילר, הפאס של ההוויה מבעד לדיבור5.1.2019,ג'יאפ נלס: תוכנית עבודה שנתית - 2018-2019 -עדכון פברואר 2019