טקסטים שנכתבו עבור הבלוג של הנלס

תשומת לבכם, בבקשה! / ברנרד סנהב-Your attention, please!/ Bernard Seynhaeve
-האמת המשקרת/ כריס רפטיס -The Lying Truth/ Charis Raptis
Not des Lebens \ ברנרד סנהב-Bernard Seynhaeve/ Not des Lebens
צורך במהירות? \ אנדראס סטיינינגר-Need for speed? /Andreas Steininger
"אה, שימשתי לך שרפרף !" / אן בירו-“Ah, I served as a stool for you!”/ Anne Béraud
We Come Back from Session to Session because It Pushes/René Raggenbass - אנחנו באים מפגישה לפגישה כי זה דוחף / רנה רג'נבה
The Urgency of Mourning/ Michèle Laboureur-דחיפות האבל \ מישל לבורר
כאשר דחיפות באה מן העבר \ פרנסואה אנסרמט-When Urgency Comes from the Past/François Ansermet
דחיפות סובייקטיבית ואובייקט a / פרנק רולייר- Subjective Urgency and Object Little a/ Frank Rollier
jacques-Alain Miller/An Urgency of Satisfaction-דחיפות של סיפוק \ ז׳אק אלן מילר
דחיפות באוסטריה/.סופי שטיינינגר - Sophie Steininger/ Urgency in Austria
מארינה פרנג׳יאדאקי/הדחיפות של גוף חי-The Urgency of a Living Body /Marina Frangiadaki
פיסוק הכרחי / אלכסנדר סטיבנס- Alexandre Stevens / Necessary Punctuations
בהתחלה ובסוף / פמלה קינג - Pamela King/At the Beginning and at the End