ועד הג'יאפ / Giep-NLS Executive
Committee

מזכיר: סמואל נמירובסקי

President: Samuel Nemirovsky

nmrvsky@yahoo.com

 

סגנית מזכיר:  פרלה מיגלין

Vice President: Perla Miglin

perla.miglin@gmail.com

 

גזבר: נתן ברנט

Treasurer: Natan Bernat

natibernat@gmail.com

פרסומים: גלי וינשטיין

Publications: Gali Weinstein

weinsteingalia@gmail.com

 

מזכירת קרטלים: ענת פריד

Secretary for the Cartels: Anat Fried

franat54@gmail.com

  

סגנית מזכירת קרטלים: רביטל בקשי-פרויס

Vice Secretary for the Cartels: Revital Bakshy-Preuss

pvrevital@gmail.com

ספריה: נטע נשילביץ'

Library: Netta Nashilevich

netta.nash@gmail.com

ועדת ביקורת:  ורה אלעד, אבי רבניצקי

Audit Committee: Vera Elad, Avi Rybnicki

 

אתר : סולי פלומנבאום  

Web Siti: Zully Flomenbaum Margalit

zuleflo@gmail.com

 

עט לאקאן:

Et Lacan actuel- Psychoanalytic revue of the GIEP-NLS

Editors:

שרון זולי כהן

Sharon Zvili Cohen- shzvili@gmail.com

הלה שמיר סידי

Hila Shamir- hilams@gmail.com

חברי הג'יאפ

AMIT SELBST Dafna, NLS
BAROTH HARPAZ NOMI
BENOZIO RUTH, NLS
BAKSHI-PREUSS Revital
BAUMA
N Gina
BERGOVOY Diana, NLS
BERNAT Natan
BERNAT REVITAL
 BICHOVSKI Omri, NLS
 CAROZ Gil, NLS
CUKIERMAN PATRICIA
  DAHAN Gabriel, NLS
 EDELSTEIN Sari
ELAD Vera
ELBERBAUM Yotvat, NLS
FELD-GROAG Annette, NLS
 FLOMENBAUM MARGALITZully,  NLS  
 FRIED Anat, NLS
GEFFEN NOA
GILAT YARON
 GRAIVER Mabel-Alicia, NLS
GUESSER Nehama
HAKLAI Avinoam
IDDAN Claudia, NLS
KLUGMAN Amir
KUKIERMANN Patricia
KUPFERSCHMIDT AMIR
KUPERSCHMIDT MERAV
LIEBER Shlomo, NLS
MAUAS Marco, NLS
MIGLIN Perla, NLS
 MYSZKIN Sergio, NLS
NASHILEVICH Netta
 NEMIROVSKY Samuel, NLS
NEUMANN Ziv
PERY Tsipi
PORAT Hadar
RABIN Ilana Tova, NLS
RYBNICKI Avi
 SBEIT Khalil, NLS
Shamir Hila
SHALIT-COHEN Liat
SHAPIRA Hamutal
SHARON-ZISSER Shirley,NLS
SHEIN Malka, NLS
SINGER Liliana, NLS
SOMMERFELD Eliane
VOGEL-VALK Ilana
WARSHAVSKY Rivka
WEINSTEIN Gali
WEIL Tammy
WEISS Orit
YAKOBOWITZ Tamar
ZIFMAN Nessya, NLS
ZVILI -COHEN Sharon, NLS