אסכולות בעולם

אתרים של דיונים

שדה הפרודיאני

חברות מקושרות

קבוצות מקושרות

קבוצות מזוהות

אסכולה

״את המונח אסכולה יש לתפוש במובן שהיה לו בזמנים העתיקים, משמעותו היתה מקומות מסויימים של מפלט, או בסיסי פעולה כנגד מה שכבר אפשר היה לקרוא לו אי הנחת בתרבות״. ז׳.לאקאן“

הקבוצות השונות של הארגון העולמי לפסיכואנליזה - נסמכות על האסכולה הפרוידיאנית של פריז שיוסדה על ידי ז׳ק לאקאן ב 1964- , במאמץ שלו לבסס את היסודות והפרקטיקה של הפסיכואנליזה.מטרתה של אסכולה היא לספק ארגון לאנליטיקאים כמו גם ללא אנליטיקאים, שהולכים בדרכה של ההוראה של לאקאן, לכיבוש מחדש של השדה הפרוידיאני, ושל ההפצה העולמית שלהפסיכואנליזה כפרקטיקה וגוף ידע.דרך המסירה מתרחשת העבודה שמטרתה להחזיק בגילוי של פרויד באופן העמוק ביותר,ולכוון את הפרקסיס המקורי שלה כך שיבצע את תפקידו גם בעת הזו.
היא עוסקת במקום של הפסיכואנליזה הטהורה כמו גם במקום של הפסיכואנליזה שמיושמת לטיפול.כדי להשיג את המטרות שלה, מתמקדת האסכולה בהכשרה האנליטית של חבריה, שבהיותם חלקמהאסכולה, מתחייבים להדרכה על הפרקטיקה שלהם.האסכולה מצידה מעניקה ערבות בהכשרה שהיא מספקת לחבריה דרך הענקת שני תארים:אנליטיקאי חבר האסכולה (AMS) מינוי מדובר באנליטיקאי שהוכיח שהיתה לו הכשרה מספקת,AS ומינוי(אנליטיקאי של האסכולה)מינוי לאנליטיקאי שסיים את האנליזה שלו ובוחר להעיד על כך דרך ההליך של הפאס.ההליך של הפאס, שמתקף את סיום האנליזה וההכשרה של האנליטיקאי, והקרטל, שהיא קבוצת עבודה קטנה, הם שני עמודי התווך של האסכולה.

טקסטים רלוונטים

מוסדות

מהו המוסד של השדה הפרודיאני

האגודה של השדה הפרוידיאני מכילה את המוסד של השדה הפרוידיאני, אליו מקושרות מספררשתות, כולל קבוצות לימוד רבות. מאז 1987 מאגד המוסד של השדה הפרוידיאני, תחתפסיכואנליטיקאים מתחומים שונים של האקדמיה , Cercle de clinique psychanalytique- הוהרפואה, כולל אנשים ששואבים רעיונות מתורת לאקאן אך לא עוסקים בפסיכואנליזה. הם מנהליםאת העבודה השוטפת של האסכולה ופועלים לקידום ההוראה והמחקר.המוסד של השדה הפרוידיאני יצר מספר סקציות קליניות ברחבי העולם, וביניהן בפריז (בשיתוףבברצלונה, במדריד, ברומא ובבריסל. הסקציה ,(VIII המחלקה לפסיכואנליזה באוניברסיטת פריס. הקלינית של בואנוס-אירס החלה את עבודתה בשנת 1994תפקיד נוסף של המוסד של השדה הפרוידיאני הוא גם ליזום סמינרים וקבוצות מחקר בשדההפרוידיאני, אשר פועלים לאורך כל השנה ומעבירים קורסים תיאורטיים או קליניים על פיהאוריינטציה הלקאניאנית.הקבוצות השונות למחקר ולשיתוף פעולה בינלאומי פועלות כל אחת על פי תחומי עניין ספציפייםותוצאות המחקר מובאות לידיעת כלל החברים במפגשים מקומיים אשר מקבלים תפוצה רחבה.בין 1980 ל- 2002 , אחת לשנתיים, ארגנה האגודה של השדה הפרוידיאני מפגשים בינלאומיים,ומאז שנת 2003 מתקיימים שני קונגרסים נפרדים, גם הם בתדירות של אחת לשנתיים, האחדביבשת אמריקה והשני באירופה (PIPOL - European Congress of Psychoanalysis).מוסדות הוראה רשומים גם הם בשדה הפרוידיאני, שדה בו מתקיימות הפעילויות השונות שלהפסיכואנליזה באוריינטציה זו בעולם, והם פועלים תחת חסות המחלקה שייסד לאקאןבאוניברסיטת פריז VIII. , הם מקיימים פעולות שונות בשדה הפסיכואנליזה, כולל קורסי מבואסמינרים קליניים, הצגות חולה בבתי חולים פסיכיאטרים, סמינרים של קריאה בטקסטים של לאקאןופרויד, סמינרים עם פסיכואנליטיקאים אורחים מן השדה הפרוידיאני בעולם, וקורסים תיאורטיים.וקליניים על סוגיות שונות בפסיכואנליזה באוריינטציה הלקאניאנית בהקשר לקביעתו של לאקאן כי מה שמכשיר אנליטיקאי הוא בראש ובראשונה האנליזה האישית,הרי שאין בהשתתפות במוסד הוראה כדי להכשיר אנליטיקאי. ההכשרה האנליטית היא מתמדת,.ומרחבה הוא האנליזה האישית, ההדרכה, הפרקטיקה הקלינית וההשתתפות באסכולה בארץ קיימים שני מוסדות הוראה: רשת לאקאניאנית ודור a. אלו הם מוסדות הוראה המוקדשים.לפסיכואנליזה של זיגמונד פרויד ושל ז׳אק לאקאן.