שיחה מתמשכת בגיאפ עם נשיא הנלס ברנרד סיינהב

January 20, 2019

עתידנו החותר לשווקים משותפים ימצא את איזונו בהחמרתם הגוברת של תהליכי התבדלות-ז'.לאקאן

על האירוע