לקראת כנס נלס "דחוף!" בתל-אביב 1-2 יוני -2019 יום עבודה עם קהילת הג'יאפ-נלס

עתידנו החותר לשווקים משותפים ימצא את איזונו בהחמרתם הגוברת של תהליכי התבדלות-ז'.לאקאן

על האירוע