מפגשי אסכולה פתוחים

November 3, 2018

אברהם הוסטל, לבונטין 21, תל-אביב

ז'אק אלאן מילר, הביולוגיה הלאקאניאנית וארועי הגוף, 1999:
ארגומנט .

עתידנו החותר לשווקים משותפים ימצא את איזונו בהחמרתם הגוברת של תהליכי התבדלות-ז'.לאקאן

ועד הג'יאפ-נלס מתכבד להזמין את חברי הג'יאפ-נלס ואת כל חברי הקהילה המוצאים ענין בהוראתו של ז'אק לאקאן, למפגשי אסכולה פתוחים.

על האירוע

במפגש הראשון 3.11.2018 יוצג הסמינר "מהגוף של האחר אל האחד שלהגוף": נושא הגוף בהוראה של לאקאן.

 

קיים כיום עיסוק הולך וגובר במושגהגוף משום שלאקאן מניח אותו בקדמת הבמה בהוראתו האחרונה. ברור שהתייחסותו זאת,נוגעת ורלוונטית לכל אחד, ובפרט למתעניינים בפסיכואנליזה. באיזה גוף מדובר? כיצד נוצר הגוף של ההוויה הסחה - parlêtre?

 

ברמה של כל המושגים הגדולים של הפסיכואנליזהאין כבר תשובה לשאלת הגוף בעיקר כפי שהיא מובאת בהוראה המאוחרת של לאקאן.

בדיוק, כאשר השפעות הסמלי והדחף כבר הובנו השאלה האחרונה, המפתיעה, נשארת: כיצד ניתן להיות בעל גוף? כיצד ה- parlêtre מקנה לעצמו קיום?

 

הסמינריכלול עבודת קרטלים שיחליטו לפתח נושאים קשורים למושגי הסמינר,שולחנות עבודה, דיון פתוח, וכן הלאה.  

 

ההנחייה הכללית תהיה באחריותם של סמואל נמירובסקי ונתן ברנט.

 

ארגומנט של הסמינר ופרטים נוספיםיועברו בהמשך.

 

אנשים המעוניינים להשתתף או לקחת חלק בהנחיית מפגש, מתבקשים לפנות אלינו בהקדם.

 

בברכה,

 

סמואל נמירובסקי

ועד ג'יאפ-נלס