הזמנה סמינר גיאפ

October 26, 2019

בבית הג׳יאפ: רחוב שוקן 27 קומה 5

מה עושה ה-parlêtre, ההוויה-הסחה,עם גוף זה שיש לה? גוף זה, בעיקר מסומן על-ידי הסימפטום, ובכך ניתן להגדיר את הסימפטום כאירוע גוף. זו ההנחה שגוף זה מסומן על ידי המסמן, כלומר על ידי הדיבור, בכך שהוא נכתב, ולכן ניתן לייצגו באמצעות אות.  הכתיבה הזו, ראויה להיות מתוארת, מוסמכת, כלא-מודע הפרוידיאני.  כל זה נובע מהג׳קולציה, Yad'lun, יש-מן האחד, שמשמעותו שישנו סימפטום, וכי מעבר להוויה המנושלת, נותר אירוע הגוף. ה-Yad'lun הוא  הניסוח המכונן את הצעד הראשון של אין יחס מיני, נוסחה שהיא תוצאת ריבונות, ראשונות, האחד כשהוא מסמן את הגוף עם אירוע התענגות.

אחד זה, אינו אחד של מיזוג, חיבור, אחד שיעשה שניים, הארוס, אליו התייחס פרויד: אחרי הכל, היה זה הכרחי להזקיף את תנטוס, כדי לסתור את החיבור. ההגחה של תנטוס לצד ארוס היא מה שלאקאן מגשם באמירה יש-מן האחד,Yad'lun, כלומר לא שניים, לא יחס מיני.

לכן היה זה מתוך בדידותו של האחד-כולו-לבד, שהוראתו האחרונה של לאקאן החלה. באנליזה, הוא מקבל חזרה שניים, באמצעות הוספת הפירוש. זה מתווסף לזמן הנדרש, היות ש-S2, מאפשר לנו לקבל מובן, אך נחוץ גם לאפשר את ההתנסות בכך שהמובן אינו פותר את הסימפטום. אנליזה אינה רושמת את הסימפטום כידע, ואינה מעניקה לו משמעות, אלא מגיעה לסיכול-ידע de-knowledge והיעדר מובן de-sense.

בסימפטום יש אחד אטום, עמום, התענגות כזו שאינה מהסדר של המובן. כדי לבודדה עלינו לעבור דרך הסטיות, החריגות, שהדיאלקטיקה והסמנטיקה מבטיחות, ולמרות שקורה שאנליזה מביאה לסיפוק מתוך המובן, מספקת את המובן, שהיא מביאה לשחרורו, זה סוג של  נכונות להאמין או לבטוח בקלילות רבה מידי.

בקיצור, במעבר-לפאס, ב-ultra-pass, ובהוכחה שהוא מאשר, זו שאלה של חזרה לאחור על הפיתולים,  של מה שלאקאן כינה האמיתות המשקרות, המגיעה  לשיאה בהנחה של מה שגורם לממשי למרוד כנגד האמת.  אפשר לכנות זאת גורל.  בכל מקרה זו תהיה דרך אחרת לבצע את המבחן  שלאקאן הותיר לתלמידיו, תחת השם של הפאס. זה יהא, מעבר לפנטזמה, לאכלס את הפאס  כאילו שהוא מעבר, כלומר, כהסכמה, קבלה, של חוסר המובן, של אותו אחד, אשר בסימפטום חוזרר ללא ראש או זנב.

 4 במאי 2011


Zona de los archivos adjuntos