ימי העבודה עם נשיא הנלס ברנרד סיינהב ב-18-19 בינואר 2019.

עתידנו החותר לשווקים משותפים ימצא את איזונו בהחמרתם הגוברת של תהליכי התבדלות-ז'.לאקאן

על האירוע