הוראת אסכולה פתוחה עם גיל כרוז

August 9, 2018

אברהם הוסטל, לבונטין 21, תל אביב

כמה שורות בנות-אלמוות על שורשי העוינות כלפי ה"אחר"

עתידנו החותר לשווקים משותפים ימצא את איזונו בהחמרתם הגוברת של תהליכי התבדלות-ז'.לאקאן

על האירוע

בדידות, דחיפות ואקט


החמקמקות של רגע הופעת הלא מודע ה

ממשי מכניסה לתמונה את מימד הזמן בגירסת הדחיפות שלו. הדחיפות הזו יכולה להפוך למצב חרום שמצריך תשובה לשאלה שלא נשאלה. איש הזאבים חזר באופן ספונטני מן הבועה מחוץ לזמן של ההלוצנציה שלו. אבל אם היציאה הספונטנית הזו מן הבועה לא מתרחשת, הסובייקט עלול להמצא בסוג של  Hilflosigkeit, זאת אומרת בחרדה ארכאית שכרוכה בהעדרותו המוחלטת של האחר. מעין מצב טראומטי מתמשך. הסובייקט נופל מן הסמלי ושרוי בממשי, דחוי באופן רדיקלי. הפסיכואנליטיקאי ינסה למצוא את הדרך לקשור אותו מחדש.


גיל כרוז