הקרנת סרט, שיח ודיון | המפגש בין נורית אביב לאריק לוראן

November 2, 2019

רחוב שוקן 27 (קומה 5) ת"א