"הפאס, סיפוקים ודחיפויות"

March 9, 2019

עתידנו החותר לשווקים משותפים ימצא את איזונו בהחמרתם הגוברת של תהליכי התבדלות-ז'.לאקאן

על האירוע