ההבדל בין האחד והממשי, את הקשר בין האחד והידע,

March 7, 2020

״אגש מיד לענין-הידע הוא חידה. כיצד יכולה ההוויה לדעת״. (לאקאן סמינר XX.(

״זה היודע באנליזה הוא האנליזנט״ (לאקאן סמינר XXIV)

בסמינר ׳ההוויה והקיום׳ בשנת 2011 אומר ז׳אק אלן מילר: ״מה המשמעות של ידע? אפשר להבין (כך מציג זאת לאקאן) כאותו ידע שנותן משמעות, המשלים מסמן S1 עם S2 ,מסמן ידע המעניק משמעות למסמן הראשון. אך,קיימת הגדרה נוספת של ידע, שלא עוברת דרך הענקת משמעות, אותה הענקת משמעות אשר חסרת כוח ביכולתה לספוג מחדש את מה שפרויד כינה השאריות הסימפטומטיות. זה מה שמאלץ אותנו להגדיר את הידע כאיטרציה, כחיזרור, של S1 ,של זהות עצמית של העצמי, הנשמרת, מוחזקת, ומכוננת את עצם יסוד הקיום״.

אמירה זו מבדלת את האחד, מן הממשי, ״המובחן מכל ידע״ (מילר 2011).

שאלת הידע הלא-מודע עולה על ידי לאקאן גם ב 1977 : ״מה שהפרקטיקה שלנו חושפת, מגלה לנו, הוא שלידע

[ le savoir] ידע לא מודע, יש קשר עם אהבה״.

ז׳אק אלן מילר מדגיש את מקום האהבה כתנאי להיווצרות ידע ב 2004 ,לדבריו ללא אהבה לא ניתן ליצור קשר בין S1 ל S2 .״הפסיכואנליזה דורשת שהיחיד יאהב את הלא מודע שלו. זו הדרך היחידה לקיים את היחס לבסס את היחס בין S1 ל S2 ,משום שבמצב הראשוני יש לנו אחדים שאינם מחוברים״.

יחד עם זאת מילר 2007 מציע כי יתכן שזה ברמה של האחד על ידי הזדהות עם הסינטום שהתעוררות יכולה לחדול מלא להיכתב. דומיניק הולווט מציע ב 2018 כי ״הרמה של האחד מאופיינת על ידי אנטיפתיה אי נוחות עצבנות בעוד הרמה של האחר קשורה לאמפתיה״, זאת משום שהאחד אינו נקשר.

במפגש הקרוב נחקור את ההבדל בין האחד והממשי, את הקשר בין האחד והידע, אלו סוגי ידע קיימים עבור ההוויה-הסחה, והקשר שלהם לאהבה ואנטיפתיה, בהינתן ה״אחד שיכול להיות בדיאלוג לבד״ היות ו״יש אחד אך אין כל אחר״ (לאקאן סמינר XXIV.)*

טקסטים ישלחו בהמשך.

נתן ברנט.

משך הסמינר: שישה מפגשים. עלות: 50 שקלים למפגש.