ג'יאפ-נלס: תוכנית עבודה שנתית 2019-2018-עדכון פברואר 2019

עתידנו החותר לשווקים משותפים ימצא את איזונו בהחמרתם הגוברת של תהליכי התבדלות-ז'.לאקאן

על האירוע